โปรโมชั่นใหม่ เย็นสะท้าน!! ส่งพัสดุแช่เย็นแช่แข็ง เริ่มต้น 120 บาท

promotion

โปรโมชั่นใหม่ เย็นสะท้าน!! ส่งพัสดุแช่เย็นแช่แข็ง เริ่มต้น 120 บาท

เงื่อนไข            

– โปรโมชั่นนี้สําหรับลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการที่สาขา Service Point, Service Agent และบริการรับพัสดุที่บ้าน

– ฟรี! ค่าบริการนอกเขตอำเภอเมือง (+50 บาทต่อกล่อง)

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับ E-voucher หรือโปรโมชั่นอื่นได้

– เงื่อนไปเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

 

ระยะเวลา  ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2565

SHARE