ส่งของชิ้นใหญ่กลับบ้านเดือนเมษา โปร..พาเธอกลับบ้าน

promotion

ส่งของชิ้นใหญ่กลับบ้านเดือนเมษา โปร..พาเธอกลับบ้าน

เงื่อนไข

  • เฉพาะส่งพัสดุธรรมดา Size S100 และ S120 เฉพาะข้ามภาค
  • ขนาดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุให้ยึดตามราคาเดิม
  • โปรโมชั่นนี้สําหรับลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการที่สาขา Service Point, Service Agent และบริการรับพัสดุที่บ้าน
  • E-Voucher ไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
  • เงื่อนไปเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

 

ระยะเวลา: 1 – 30 เม.ย. 65

SHARE