CALL CENTER :  02-239-8999
Agent Registration
   ดูรายละเอียดสำหรับการสมัคร
ประกาศเรื่อง ตัวแทนรับพัสดุ
บริษัทฯ ขอแจ้งปิดรับสมัครตัวแทนรับพัสดุชั่วคราว เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ติดตามข่าวแจ้งเปิดรับสมัครใหม่ได้ที่ www.scgexpress.co.th

บริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นตัวแทนรับสมัครผู้ให้บริการ TA-Q-BIN รวมถึงผู้ให้บริการ TA-Q-BIN ที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่มีสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทน (Sub-agent) และสาขา (Branch)

ทีมงาน SCG EXPRESS