c
Agent Registration
กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในการสมัคร เงื่อนไขการสมัครและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ตัวแทนรับพัสดุของ SCG EXPRESS จะเหมาะกับการเป็นธุรกิจเสริมจากธุรกิจเดิมที่ท่านมีอยู่ และ ไม่ได้เป็นรูปแบบ Franchise
   ดูรายละเอียดสำหรับการสมัคร
SCG EXPRESS ขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจสมัครเป็นผู้ให้บริการรับพัสดุของ SCG EXPRESS นะคะ
ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยค่ะ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ให้บริการรับพัสดุ
ของบริษัทฯเป็นจำนวนมาก และมากกว่าแผนที่บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดรับผู้ให้บริการในปี 2017
โดยบริษัทฯกำลังดำเนินการพิจารณาผู้ที่สมัครมาก่อนหน้านี้
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งว่า ทางบริษัทฯ จะปิดรับลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั้งนี้ จังหวัดอื่นๆทางบริษัทฯจะบันทึกข้อมูลของท่านและเจ้าหน้าติดต่อกลับหาท่านใหม่อีกครั้ง
เมื่อมีการเปิดพิจารณาใบสมัครของผู้ลงทะเบียนอีกครั้งในปี 2018
ทาง SCG EXRPESS ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ทีมงาน SCG EXPRESS

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลร้านค้า

รูปภาพและแผนที่ร้านค้า

เลือกภาพ
* ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ jpg, png และขนาดภาพต้องไม่เกิน 2 mb. เท่านั้นพิกัดละติจูด ลองติจูด (ตัวอย่าง 13.769738, 100.573647)    วิธีหาละติจูดและลองจิจูด