Business Customer Registration

สมัครเป็นลูกค้า Business

EXPRESS FOR BUSINESS

บริการสำหรับธุรกิจ

B2B

เรามีบริการจัดส่งพัสดุระหว่างองค์กร โดยเราเป็นสื่อกลางขนส่งพัสดุไปยังลูกค้า องค์กรในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ และมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุจะถูกส่งถึงมือลูกค้าโดยสมบูรณ์

B2C

เรามีบริการจัดส่งพัสดุร่วมกับธุรกิจ E-commerce โดยเราสามารถรองรับการขนส่งพัสดุไปยังผู้รับรายบุคคลในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำในการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

CSC

เรามีบริการจัดส่งพัสดุร่วมกับธุรกิจ E-commerce โดยเราสามารถรองรับการขนส่งพัสดุไปยังผู้รับรายบุคคลในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำในการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

สมัครเป็นลูกค้า Business

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในการสมัคร เงื่อนไขการสมัครและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

    ข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อมูลสินค้า