WELCOME TO
SCG EXPRESS
MEMBER CLUB

สมัครเป็นสมาชิก พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
ระดับสมาชิกของ SCG EXPRESS CLUB

สิทธิพิเศษ
SCG EXPRESS CLUB

ทุกการใช้จ่าย
เพื่อสะสมคะแนน

สิทธิแลกบัตร
แทนเงินสด e-Cash

สิทธิพิเศษสะสมคะแนน
แลกรับของรางวัล

ประเภทของบัตร
SCG EXPRESS CLUB

STARTER

0-50 points

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้บริการขนส่งพัสดุ 20 บาท
 • รับ 0.5 คะแนน เมื่อรับพัสดุจำนวน 1 กล่อง

SILVER

51-1,000 points

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้บริการขนส่งพัสดุ 20 บาท
 • รับ 0.5 คะแนน เมื่อรับพัสดุจำนวน 1 กล่อง
 • ใช้คะแนนสะสมสำหรับแลกคูปองส่วนลด
 • ใช้คะแนนสะสมสำหรับแลกของสมนาคุณหรือสินค้าพรีเมี่ยม

GOLD

1,001-5,000 points

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้บริการขนส่งพัสดุ 20 บาท
 • รับคะแนน 1.5 เท่า ทุกการใช้บริการขนส่ง 20 บาท เฉพาะวันเสาร์
 • รับ 0.5 คะแนน เมื่อรับพัสดุจำนวน 1 กล่อง
 • ใช้คะแนนในการแลกคูปองส่วนลด
 • ใช้คะแนนในการแลกของสมนาคุณของพรีเมี่ยม

BLACK

More 5,001 points

 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้บริการขนส่งพัสดุ 20 บาท
 • รับคะแนน 1.5 เท่า ทุกการใช้บริการขนส่ง 20 บาท เฉพาะวันเสาร์
 • รับ 0.5 คะแนน เมื่อรับพัสดุจำนวน 1 กล่อง
 • ใช้คะแนนสะสมสำหรับแลกคูปองส่วนลด และแลกของสมนาคุณหรือสินค้าพรีเมี่ยม
 • ได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดที่บริษัทฯ กำหนดให้

SCG EXPRESS

เพิ่มความสะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ