Agent Registration

สมัครตัวแทน

สิทธิ์ของตัวแทน

 • ค่าอุปกรณ์

 • ค่าตกแต่งร้าน

  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาด)
 • Commission ค่าขนส่ง

 • Commission COD

 • Commission จำหน่ายกล่อง

 • ค่ามัดจำ

Starter Set

 • 20,000

  ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ
 • -

  ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ
 • 10% สำหรับ Package SS ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับยอดขาย *

 • 15%

  คิด % จากค่าธรรมเนียมบริการ COD
 • 16%-27%

  -
 • 10,000

  ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Premium Set

 • 47,000

  ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ
 • 88,000

  ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ
 • 15%

 • 15%

  คิด % จากค่าธรรมเนียมบริการ COD
 • 16%-27%

  -
 • 10,000

  ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา

พร้อมกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการขายทุกไตรมาส

Starter Kits* ประกอบด้วย

 • เครื่องพิมพ์สลิป
 • เครื่องพิมพ์ลาเบล
 • สแกนเนอร์
 • A-Board
 • Light Box
 • Banner 2x3 ม.
 • โบว์ชัวร์
 • Polymer Bag
 • สายวัด
 • Sticker Barcode
 • กระดานราคา และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สมัครเป็นตัวแทนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในการสมัคร เงื่อนไขการสมัครและข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จังหวัดที่คุณต้องการสมัครเป็นผู้ให้บริการรับพัสดุ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลร้านค้า

รูปภาพและแผนที่ร้านค้า

* ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ jpg, png และขนาดภาพต้องไม่เกิน 2 mb. เท่านั้น

พิกัดละติจูด ลองจิจูด (ตัวอย่าง 13.769738, 100.573647) วิธีหาละติจูดและลองจิจูด