CHILLED & FROZEN PARCEL

บริการส่งพัสดุแช่เย็น/แช่แข็ง

WHAT IS
CHILLED & FROZEN PARCEL

บริการส่งพัสดุแช่เย็น/แช่แข็งคืออะไร

เพราะการควบคุมอุณหภูมิเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการขนส่งสินค้าแบบแช่เย็น หรือแช่แข็ง SCG EXPRESS จึงมีบริการขนส่งสินค้าสำหรับพัสดุที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ของสด อาหารทะเล ผลไม้ ซึ่งเราสามารถควบคุมให้พัสดุอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลูกค้าสามารถส่งพัสดุได้ทั้งกล่องกระดาษ กล่องโฟม และพัสดุไซซ์ใหญ่พิเศษ Extra Size  (Cool Container)

กล่องกระดาษ ( Paper Box ) บริการขนส่งแช่เย็น แช่แข็ง ด้วยกล่องกระดาษ ที่ยังคงคุณภาพของสินค้า


กล่องโฟม  ( Foam Box ) บริการขนส่งแช่เย็น แช่แข็ง ด้วยกล่องโฟมคงอุณหภูมิภายในไม่ให้ออกจากกล่อง


พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size  ( Cool Container )  บริการขนส่งแช่เย็น แช่แข็ง ด้วยเทคโนโลยีรักษาความเย็น โดยเหมาตู้คูลคอนเทนเนอร์

CHILLED & FROZEN

PARCEL DELIVERY SERVICE
บริการส่งพัสดุแช่เย็น แช่แข็ง

ป้ายประเภทระดับอุณหภูมิที่ควบคุมสินค้าต้องถูกลดอุณหภูมิก่อนจัดส่งตัวอย่างสินค้าที่จัดส่งได้
บริการส่งสินค้าแช่เย็น(Chilled service)0-8องศาเซลเซียสสินค้าที่อยู่ภายในต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียสอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผัก และ ผลไม้
บริการส่งสินค้าแช่แข็ง(Frozen service)ต่ำกว่า -15องศาเซลเซียสสินค้าที่อยู่ภายในต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียสอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่งสินค้าประเภทอาหารทะเล, เนื้อสัตว์, ไอศครีม, แป้งเบเกอรี่ และ อาหารแปรรูปพร้อมทาน

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ

กล่องกระดาษ ( Paper Box )

 1. ลูกค้าเตรียมสินค้าให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (แช่เย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง หรือ แช่แข็งอยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียสอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง
 2. เมื่อสินค้าได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว ให้นำมาแพ็กใส่กล่องกระดาษ  โดยปิดกล่องให้แน่นหนา
 3. สามารถนำพัสดุไปส่งได้ที่จุดบริการใกล้บ้าน หรือสามารถเรียกรถเข้ารับ
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่มารับพัสดุ สามารถแจ้งขอสติ๊กเกอร์สำหรับจำแนกอุณหภูมิ (สติ๊กเกอร์แช่เย็น หรือสติ๊กเกอร์แช่แข็ง)
 5. SCG EXPRESS ดำเนินการส่งสินค้าไปยังปลายทาง โดยรถควบคุมอุณหภูมิหรือรถธรรมดา (มีอุปกรณ์ทำความเย็น ช่วยให้พัสดุเย็นจนถึงปลายทาง)

กล่องโฟม  ( Foam Box )

 1. ลูกค้าเตรียมสินค้าให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (แช่เย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง หรือ แช่แข็งอยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียสอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง
 2. ใส่ถุงคลุมสินค้าอีกครั้งเพื่อป้องกันน้ำที่ละลายจากน้ำแข็ง
 3. เมื่อสินค้าได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว ให้นำมาแพ็กใส่กล่องโฟม
 4. นำวัสดุทำความเย็นวางไว้ด้านบนของสินค้า (น้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้ง)
 5. หากใช้น้ำแข็ง ควรบรรจุน้ำแข็งในถุงพลาสติกหรืออุปกรณ์ที่ปิดมิดชิด เนื่องจากหากน้ำแข็งละลาย จะช่วยไม่ให้น้ำไปปะปนกับสินค้าภายในกล่อง
 6. ปิดกล่องให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งที่ละลายไปโดยกล่องพัสดุของลูกค้าท่านอื่น
 7. สามารถนำพัสดุไปส่งได้ที่จุดบริการใกล้บ้าน หรือสามารถเรียกรถเข้ารับ
 8. เมื่อเจ้าหน้าที่มารับพัสดุ สามารถแจ้งขอสติ๊กเกอร์สำหรับจำแนกอุณหภูมิ (สติ๊กเกอร์แช่เย็น หรือสติ๊กเกอร์แช่แข็ง)
 9. SCG EXPRESS ดำเนินการส่งสินค้าไปยังปลายทาง โดยรถควบคุมอุณหภูมิหรือรถธรรมดา (มีอุปกรณ์ทำความเย็น ช่วยให้พัสดุเย็นจนถึงปลายทาง)

*S100  - ใช้กล่อง​ SCG Express​ หรือกล่องที่มี​ ขนาด​กว้าง+ยาว+สูง จำกัดความยาวแต่ละด้านไม่เกิน​ 30+40+30​ เซนติเมตร

- งดใช้ลังโฟม (ขนาดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

 

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size  ( Cool Container )  

 1. ลูกค้าเตรียมสินค้าให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม (แช่เย็นระหว่าง 0-8 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง หรือ แช่แข็งอยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียสอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง
 2. ลูกค้าต้องทำการเรียกรถเข้ารับล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งหมายเหตุเพิ่มเติม ส่งพัสดุ Cool Extra เรียกรถเข้ารับ หรือ สมัครลูกค้าธุรกิจ
 3. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแพ็กพัสดุใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม สามารถนำพัสดุใส่ตู้คูลคอนเทนเนอร์ได้เลย สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัม
 4. เจ้าหน้าที่เข้ารับพัสดุ ตามนัดหมาย
 5. SCG EXPRESS ดำเนินการส่งสินค้าไปยังปลายทาง โดยรถธรรมดา (ตู้คูลคอนเทนเนอร์มีเทคโนโลยีช่วยรักษาความเย็นไปจนถึงปลายทาง)

 

 

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size  ( Cool Container )  

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size (แบบเต็มตู้)

- ส่งสินค้าแช่เย็น แช่แข็งด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cool Container) ขนาด 67 x 96 x 58 cm.

- เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิจากญี่ปุ่น ที่สามารถกระจายสินค้าสดไปยังปลายทางรวดเร็วยิ่งขึ้น

- สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม

How to คำนวณความคุ้ม  แบบเต็มตู้ Cool Container 

ส่งแบบปลีก
กล่องขนาด *S80 จำนวน 14 กล่อง ค่าขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ เริ่มต้น 2,380 บาท

 

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size (แบบเต็มตู้)

สามารถใส่กล่องขนาด S80 ได้จำนวน 14 กล่อง ค่าขนส่ง เริ่มต้นเพียง 1,500 บาท

จะเห็นได้ว่า Cool Extra Size  ประหยัดกว่าถึง 880 บาท หรือ 37%

*คำนวนจากพื้นที่ต้นทางและปลายทางกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size (แบบครึ่งตู้)

- ส่งสินค้าแช่เย็น แช่แข็งด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Cool Container)  แบบครึ่งตู้

- เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิจากญี่ปุ่น ที่สามารถกระจายสินค้าสดไปยังปลายทางรวดเร็วยิ่งขึ้น

- สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 กิโลกรัม

 

How to คำนวณความคุ้ม  แบบครึ่งตู้ Cool Container 

ส่งแบบปลีก
กล่องขนาด S80 จำนวน 7 กล่อง ค่าขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ เริ่มต้น 1,190 บาท

 

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size  (แบบครึ่งตู้)
สามารถใส่กล่องขนาด S80 ได้จำนวน 7 กล่อง ค่าขนส่ง เริ่มต้นเพียง 800 บาท

จะเห็นได้ว่า Cool Extra Size  ระหยัดกว่าถึง 390 บาท หรือ 33%

*คำนวนจากพื้นที่ต้นทางและปลายทางกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

พัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size ประหยัดกว่า คุ้มกว่า

- ค่าขนส่งถูกลง ถูกกว่าเหมารถเต็มเที่ยว

- ใส่สินค้าได้หลายกล่อง คุ้มกว่าส่งแบบทั่วไป

- ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องกล่อง ไม่มีกล่องก็สามารถส่งได้

- สินค้าไม่ปะปนกับสินค้าอื่น

- การันตีด้วยมาตรฐาน ISO

- คุ้มครองความเสียหาย/สูญหาย

 

เหมาะกับธุรกิจประเภทใดบ้าง?

เหมาะกับธุรกิจประเภทโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าย่อย ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านแฟรนไซส์ ที่ต้องการส่งพัสดุจำนวนมาก ไปยังปลายทางเดียวกัน

 


การวัดขนาดพัสดุและราคาค่าขนส่งแช่เย็น แช่แข็ง

 

ตารางราคาค่าขนส่งพัสดุแช่เย็น แช่เย็น และพัสดุคูลไซซ์ใหญ่ Cool Extra Size (Cool Container)

TIPS : ใช้รวมกับ E-Voucher ยิ่งคุ้ม รับ Top up สูงสุดถึง 33% คลิ๊ก

 


ระยะเวลาในการจัดส่ง

 

ต้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล

ปลายทาง ทั่วประเทศ

- ได้รับพัสดุในวันถัดไป (ยกเว้น พื้นที่นอกเขตอำเภอเมือง +1 วัน)

 

ต้นทางต่างจังหวัด

ปลายทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดภายในภาคเดียวกัน

- ได้รับพัสดุในวันถัดไป (ยกเว้น พื้นที่นอกเขตอำเภอเมือง +1 วัน)

- จังหวัดอื่นๆข้ามภาคได้รับพัสดุภายใน 2-3 วัน (ยกเว้น พื้นที่นอกเขตอำเภอเมือง +1 วัน)

 

หมายเหตุ
S100 * - ใช้กล่อง​ SCG Express​ หรือกล่องที่มี​ ขนาด​กว้าง+ยาว+สูง จำกัดความยาวแต่ละด้านไม่เกิน​ 30+40+30​ เซนติเมตร

- งดใช้ลังโฟม (ขนาดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

S120 ** - ส่งได้เฉพาะพื้นที่ที่ SCG Express ส่งเองเท่านั้น

*** การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุควบคุมอุณหภูมิ เมื่อส่งพัสดุ 10 ชิ้นขึ้นไป หรือมียอดขนส่ง 500 ขึ้นไปเท่านั้น

****บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) ใช้ได้เฉพาะ พื้นที่ปลายทางที่ SCG EXPRESS จัดส่ง เท่านั้น จัดส่งโดย 3rd Party ไม่ร่วมรายการ

 


มาตรฐาน ISO

3 มีนาคม 2564, SCG EXPRESS ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนในประเทศไทย ได้รับมอบใบรับรองผ่านมาตรฐานการจัดการขนส่งแบบเย็น ISO 23412 รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย จาก BSI (British Standards Institution)  SCG EXPRESS มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการขนส่ง และมาตรฐานการฝึกอบรมบุคลากรจากญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าพัสดุทุกชิ้นจะถูกจัดส่งอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และตรงตามเวลา ด้วยระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ภายใต้สโลแกน “Deliver Your Happiness”

 


 

เงื่อนไข

- กรุณาตรวจสอบพื้นที่ก่อนทำการจัดส่ง
- พัสดุที่ให้บริการขนาดไม่เกิน S120 และมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม/กล่อง ยกเว้น Cool Extra
- ฟรี ค่าบริการเข้ารับพัสดุเมื่อมียอดขนส่ง 500 บาทขึ้นไป หรือมียอดส่งพัสดุ 10 ชิ้นขึ้นไป และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันภายในเวลา 17.00 น. ในการเข้ารับงานทุกครั้ง
- บริการส่งพัสดุซ้ำฟรี 1 ครั้ง ในกรณีลูกค้าปลายทางไม่สามารถติดต่อได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
-  สินค้าต้องถูกบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ
-  คุ้มครอง กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สูงสุดถึง 3,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
-  สินค้าต้องถูกปรับให้อยู่ในอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Update พื้นที่ให้บริการ Cool เริ่ม 16 พ.ย. 66

สนใจส่งพัสดุจำนวนมาก ราคาพิเศษ คลิก

https://www.scgexpress.co.th/business-customer-registration/

วิธีการจัดส่ง

3 ทางเลือก ในการจัดส่งพัสดุของคุณ

 • SERVICE POINT

  สามารถนำพัสดุ มาจัดส่งได้ที่ร้าน service point ใกล้บ้านคุณ

  ประเภทพัสดุที่ให้บริการ
  พัสดุด่วน
  พัสดุแช่เย็น/แช่แข็ง

  เช็คจุดบริการ

 • SERVICE AGENT

  สามารถนำพัสดุมาจัดส่งได้ที่ตัวแทนรับพัสดุ Service Agent ใกล้บ้านคุณ

  ประเภทพัสดุที่ให้บริการ
  พัสดุด่วน
  พัสดุแช่เย็น/แช่แข็ง

  เช็คจุดบริการ

 • PICK UP SERVICE

  สามารถใช้บริการรับพัสดุที่บ้าน เพื่อความสะดวก และง่ายมากขึ้น

  ประเภทพัสดุที่ให้บริการ
  พัสดุด่วน
  พัสดุแช่เย็น/แช่แข็ง

  เรียกรถเข้ารับพัสดุ

 

เงื่อนไขการจัดส่ง

บริการส่งพัสดุแบบแช่เย็น/แช่แข็ง

*โปรดพิจารณาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้าก่อนการจัดส่งทุกครั้ง

 • สินค้าแช่เย็นอุณหภูมิ 0-8℃

 • สินค้าแช่แข็งอุณหภูมิ -15℃

พัสดุไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

 • พัสดุบรรจุกล่องโฟม

 • สินค้าที่หมดอายุภายใน 3 วัน นับจากวันส่ง (เนื่องจากต้องเผื่อระยะการส่งซ้ำใน กรณีส่งไม่สำเร็จในครั้งแรก)

 • เครื่องดื่ม หรือของเหลวในขวดแก้ว

 • สินค้าไม่บรรจุในกล่องที่สมบูรณ์

 • ขนมที่ผิวหน้านิ่ม เช่น เค้ก พุดดิ้ง (เนื่องจากเสียหายง่ายจากการกระแทกใน การเคลื่อนย้ายขนส่ง)

 • อาหารที่มีความอ่อนตัว และต้องการ ให้คงรูป ไม่เสียทรง เช่น ไข่หอยเม่น

 • ไอศกรีม

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

สมัครเป็นสมาชิก พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

SCG EXPRESS CLUB

ทุกการใช้จ่าย
เพื่อสะสมคะแนน

สิทธิแลกบัตร
แทนเงินสด e-Cash

สิทธิพิเศษสะสมคะแนน
แลกรับของรางวัล