CASH ON DELIVERY

บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

WHAT IS COD

บริการเก็บเงินปลายทางคืออะไร

บริการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD) ช่วยให้ลูกค้าของคุณสะดวกมากยิ่งขึ้น
และเพิ่มโอกาสการขายให้ธุรกิจของคุณ

 

• สมัครได้ทุกบัญชีธนาคารและอนุมัติทันที

• โอนคืนเร็วภายใน 1 วัน หลังจากปลายทางได้รับพัสดุแล้ว

ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนคืน

 

ขั้นตอนการสมัครบัญชี COD

CASH ON DELIVERY

1.เข้าสู่ระบบ เลือกประเภทแบบฟอร์มสมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร
3.หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทางระบบแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 

กรณีบุคคลทั่วไป

1. ข้อมูลเลขบัตรประชาชน
2. เลขบัญชีธนาคาร และชื่อบัญชีจะต้องตรงกับข้อมูลบัตรประชาชน

 

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (พร้อมลงนามและประทับตรา)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
3. สำเนา ภ.พ. 20
4. สำเนาหนังสือมอบอำนาจ
5. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัท)
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

เงื่อนไขการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

  • บริการเก็บเงินปลายทางสำหรับส่งพัสดุแช่เย็นแช่แข็งใช้ได้เฉพาะ พื้นที่ปลายทางที่ SCG EXPRESS จัดส่ง เท่านั้น จัดส่งโดย Partner ไม่ร่วมรายการ
  • บริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ส่งเป็นผู้ชำระค่าบริการ 3% ของมูลค่าสินค้า (สามารถเรียกเก็บเงินปลายทางได้สูงสุด 100,000 บาท/พัสดุ 1 กล่อง)
  • กรณีค่าบริการ 3% มีมูลค่าน้อยกว่า 15 บาท คิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 15 บาท
  •  บริการเก็บเงินปลายทางไม่ทำให้เราเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันระหว่างเรากับผู้รับมอบ
  • ผู้ส่งสินค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน รวมถึงการไม่ชำระเงิน เงินไม่เพียงพอและการปลอมแปลง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

สมัครเป็นสมาชิก พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

SCG EXPRESS CLUB

ทุกการใช้จ่าย
เพื่อสะสมคะแนน

สิทธิแลกบัตร
แทนเงินสด e-Cash

สิทธิพิเศษสะสมคะแนน
แลกรับของรางวัล