ลดขั้นตอนในการส่งพัสดุที่จุดส่งพัสดุด่วน

หรือ

ค่าส่ง (บาท)

180

ค่าบริการเพิ่มเติม (บาท)

180

สรุปค่าส่ง (บาท)

180

สรุปค่าส่ง (บาท)

*   ค่าขนส่งอาจมีกาเรปลี่ยนแปลงหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและวัดขนาดพัสดุอีกครั้ง
**ค่าบริการยังไม่รวมค่าเข้ารับ

  • พัสดุทั่วไปคิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง ฟรีค่ารับเข้าเมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท (เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล)
  • พัสดุควบคมอุณหภูมิ ฟรีค่าบริการเข้ารับตั้งแต่กล่องแรก