CALL CENTER :  02-239-8999
WHAT IS OUR SERVICE
What is TA-Q-BIN
TA-Q-BIN (ทัค-คิว-บิง) คือ บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้าน (Door to Door Parcel Delivery)
เรามีบริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้าและจัดส่งถึงปลายทางในวันถัดไป นอกจากนี้เรายังมีบริการเสริม อาทิ
บริการส่งพัสดุให้ใหม่ในกรณีผู้รับไม่อยู่บ้าน บริการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ บริการเก็บเงินปลายทาง
โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น
บริการ
ส่งพัสดุถึงบ้าน
บริการส่งพัสดุ
แบบแช่เย็น/แช่แข็ง
บริการ
ส่งเอกสาร
บริการ
เก็บเงินปลายทาง
บริการส่งพืชผล
ทางการเกษตร ตรงถึงบ้าน
ขนาดของพัสดุ ที่เราให้บริการ
+
+
= ขนาดของพัสดุ (CM)
*ขนาดของพัสดุที่ให้ไม่เกิน 200 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

DOOR-TO-DOOR PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับบริการ (ส่งพัสดุทั่วไป)
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ราคาค่าบริการ TA-Q-BIN (บาท/กล่อง) ราคากล่องพัสดุ
ส่งภายในภาค ส่งข้ามภาค
Envelope
ซองเอกสาร ขนาดไม่เกิน A3
40 50 5
Polymer Bag (M)
(ขนาด 36 x 28 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
40 60 FREE
Polymer Bag (L)
(ขนาด 44 x 31 ซม./ความสูงไม่เกิน 10 ซม.)
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสนุ่ม เช่น เสื้อผ้า
60 75 FREE
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
40 50 5
S 50
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
55 70 -
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
70 85 15
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
90 105 25
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
130 145 25
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
180 210 30
S 140
ไม่เกิน 140 เซนติเมตร
240 270 40
S 160
ไม่เกิน 160 เซนติเมตร
300 330 -
S 180
ไม่เกิน 180 เซนติเมตร
350 380 -
S 200
ไม่เกิน 200 เซนติเมตร
380 420 -
ตารางนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
พัสดุที่ให้บริการไม่เกิน 200 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (รับพัสดุ 10 ชิ้นขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการเข้ารับ)
พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก
คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000 บาท กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CHILLED & FROZEN PARCEL DELIVERY SERVICE

ราคาค่าบริการสำหรับ COOL
ขนาดพัสดุ

กว้าง
+

ยาว
+

สูง
ค่าส่งพัสดุ
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล
และภายในจังหวัดเดียวกัน
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล ↔ จังหวัดที่ระบุ* จังหวัดที่ระบุ* ↔ จังหวัดที่ระบุ*
S 40
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร
140 190 230
S 60
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
160 210 250
S 80
ไม่เกิน 80 เซนติเมตร
190 240 300
S 100
ไม่เกิน 100 เซนติเมตร
220 270 350
S 120
ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
250 300 450

ต้นทาง ปลายทาง ระยะเวลาการจัดส่ง
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล (ปทุมธานี/ นนทบุรี/สมุทรปราการ) ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ได้รับวันถัดไป
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ภายในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล (ปทุมธานี/ นนทบุรี/สมุทรปราการ) ได้รับวันถัดไป
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร/ นครปฐม (อ.เมือง, อ.สามพราน, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล)
ภาคตะวันออก ชลบุรี (ทุกอำเภอ ยกเว้นเกาะ)
ภาคเหนือ เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมือง) / เชียงราย (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคอีสาน นครราชสีมา (เฉพาะ อ.เมือง)/ ขอนแก่น (เฉพาะ อ.เมือง)
ภาคใต้ ทุกจังหวัด(เฉพาะ อ.เมือง)/เกาะสมุย/สงขลา เฉพาะ (อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่) อ.หาดใหญ่ *ยกเว้น ต.บ้านพรุ ต.พะตง/*ยกเว้น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ภายในจังหวัดเดียวกัน – ได้รับวันถัดไป
ส่งข้ามจังหวัด – ได้รับภายใน 2 วัน

เงื่อนไข การจัดส่ง พัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN

1. COOL TA-Q-BIN ให้บริการในจังหวัดที่ระบุในตารางด้านบนเท่านั้น
2. ตารางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
3. พัสดุต้องมีขนาดไม่เกิน 120 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ กล่อง
4. ฟรีค่าบริการเข้ารับพัสดุ และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 วันภายในเวลา 17.00 น. ในการเข้ารับงานทุกครั้ง
5. สินค้าต้องถูกบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุ และไม่ถูกบรรจุในกล่องโฟม
6. คุ้มครอง กรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหาย สูงสุดถึง 3,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. สินค้าต้องถูกปรับให้อยู่ในอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสมก่อนนำมาส่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ป้าย ประเภท ระดับอุณหภูมิที่ควบคุม สินค้าต้องถูกลดอุณหภูมิก่อนจัดส่ง
บริการส่งสินค้าแช่เย็น (Chilled service) 0-8
องศาเซลเซียส
สินค้าที่อยู่ภายใน ต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง
บริการส่งสินค้าแช่แข็ง (Frozen service) ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส สินค้าที่อยู่ภายใน ต้องถูกแช่อยู่ในความเย็นที่ต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนการจัดส่ง

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*พื้นที่ห่างไกล มีค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาทต่อกล่อง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
**พื้นที่เกาะ มีค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาทต่อกล่อง (ยกเว้นเกาะสมุย) คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Door to Door Delivery
บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้าน (Door to Door Parcel Delivery) เรามีบริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้า

และส่งที่จุดพัสดุด่วน พร้อมบริการด้วยความใส่ใจทุกความรู้สึก ส่งตรงถึงมือคุณ

Re-Delivery
กรณีที่ไม่มีผู้รับพัสดุปลายทาง เรามีบริการจัดส่งซ้ำ ในวันรุ่งขึ้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*
คุณสามารถโทรแจ้ง Call Center เพื่อแจ้งวันเวลาที่สะดวกรับพัสดุอีกครั้งได้ที่ โทร. 02-239-8999
Pick-up Service
การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (รับพัสดุ 10 ชิ้นขึ้นไป ฟรี! ค่าบริการเข้ารับ)
พิเศษ! ลูกค้าส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ COOL TA-Q-BIN ฟรี ค่าเข้ารับพัสดุตั้งแต่กล่องแรก
Real Time Tracking
ติดตามสถานะของพัสดุได้ที่ Website / Mobile Application หรือ โทร. 02-239-8999
C2 System (Waybill Auto Print)
สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งพัสดุจำนวนมาก เรามีระบบ C2 ให้บริการ โดยระบบ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง Waybill และบริหารจัดการข้อมูลการ
ขนส่งจำนวนมากอย่างเป็นระบบ
Deliver with High Quality and Innovation
ด้วยมาตรฐานการให้บริการจาก SCG EXPRESS และประสบการณ์การทำธุรกิจด้าน
Home Delivery จากประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เราจะดูแลพัสดุทุกชิ้นให้ส่งถึง
ปลายทางอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลา
Deliver with Personal Touch
SCG EXPRESS เป็นมากกว่า แค่การส่งพัสดุ เพราะพนักงานของเราทุกคน พร้อมจะส่ง
มอบความสุขให้กับคุณ ด้วยรอยยิ้มที่สดใส ซึ่งออกมาจากหัวใจที่พร้อมให้บริการ