E-Cash ส่วนลด สูงสุด 30% (บริการคูลเหมาๆ)

เงื่อนไข

  • โค้ดใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.65
  • โค้ดส่วนลดมีมูลค่า 300 บาท
  • ต้องเป็นสมาชิก SCG EXPRESS CLUB เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้กับบริการคูลเหมาๆเท่านั้น
  • สามารถแลกได้ 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิกเท่านั้น
  • ไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้
  • สำหรับใช้แทนเงินสดชำระค่าบริการส่งพัสดุแบบเรียกรถเข้ารับ หรือ ส่งที่สาขา Service Point
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
SHARE